Tharitfurniture.com เป็นเว็บไซต์สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สไตล์ล๊อฟ มินิมอล และโมเดิร์นภายใต้แบรนด์ของ “THARIT LOFT STYLE FURNITURE” ซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์แฮนด์เมด ที่ได้รับแรงบันดาลใจทางด้านการออกแบบจากปรัชญา “อิคิไก” โดยเน้นการออกแบบและดีไซนต์ที่สวยงาม ทันสมัย และมีศิลปะฝังลงไปในแต่ละชิ้น ทุกชิ้นล้วนผลิตด้วยความตั้งใจ เพื่อให้สินค้าของเราสามารถนำไปใช้งานและตกแต่งบ้านของท่านให้สวยงาม

     ด้านผลิตภัณฑ์ เราผลิตสินค้าทุกชิ้นจากเหล็กกล้า ทำการลงสีกันสนินและสีทับหน้าหลายชั้น เพื่อให้ชิ้นงานแต่ละส่วนออกมาสวยงาม หน้าไม้จะใช้ไม้พาราประสาน ไม้สนประสาน หรืออื่นๆ ทำให้สินค้าแข็งแรง คงทน และมีกลิ่นไอของงานไม้ ลดความแข็งกระด้างของงานเหล็กสไตล์ล๊อฟ เหมือนส่วนผสมที่ลงตัว

    ด้านการออกแบบ เราออกแบบให้มีความทันสมัย สามารถประกอบแต่ละชิ้นส่วนได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งมีวิดีโอสอนการประกอบของแต่ละแบบในช่องเว็บไซต์ของ Youtube ของเรา เพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามแบบ Step by Step